Meddelande Om Datsekretess

SYFTET MED IMEDDELANDE OM DATASEKRETESS

XPEL och dess närstående bolag (tillsammans “XPEL”) har åtagit sig att upprätthålla noggrannhet, sekretess och säkerhet för din personliga information. Denna integritetsinformation förklarar hur vi samlar in, använder och avslöjar personlig information som vi samlar in när du besöker XPEL:s webbplats eller kommunicerar med oss både på webbplatsen och offline.

KONTAKT DETALJER

Om du har några frågor om detta integritetsmeddelande, dina rättigheter eller XPEL:s användning av dina personuppgifter, vänligen kontakta:

DATAINTEGRITETSKONTAKT

TYPER AV DATA INSAMLAD

Data som du tillhandahåller XPEL

Personuppgifter definieras som all information som kan användas för att identifiera en person, antingen i sig själv eller i kombination med andra tillgängliga uppgifter.

Om inget annat anges krävs de personuppgifter som XPEL:s webbplats begär för att webbplatsen ska kunna tillhandahålla sina tjänster.

De kategorier av personuppgifter som du kan tillhandahålla omfattar:

 • för och efternamn
 • företagsnamn
 • postadress
 • telefonnummer
 • e-postadress
 • fordonsinformation, inklusive registreringsnummer, bilmärke och modell samt (VIN) fordonsidentifieringsnummer
 • IP-adress (vi kan också härleda din ungefärliga plats från din IP-adress)
 • kreditkort och betalningsinformation
 • användarnamn och lösenord för att registrera dig hos oss och få tillgång till lösenordskyddade områden på vår webbplats
 • demografisk information och annan information som du tillhandahåller och som inte avslöjar din specifika identitet, och
 • någon annan identifierare som gör det möjligt för XPEL att kontakta dig

XPEL försöker i allmänhet inte samla in särskilda kategorier (känsliga) av personuppgifter via vår webbplats. Särskilda kategorier av personuppgifter i detta integritetsmeddelande är information om ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa eller sexualliv, sexuell läggning, genetisk eller biometrisk information. Vi ber dig att inte skicka oss, och att inte lämna ut några särskilda kategorier av personuppgifter till oss. Om vi behöver sådan information kommer XPEL att vid insamlingstillfället be om ditt uttryckliga samtycke till den föreslagna användningen av denna information, i enlighet med tillämplig lag.

Data XPEL Samlar från Dig

XPEL samlar in information som du lämnar direkt till oss eller via vår webbplats, till exempel när du registrerar dig för att få uppdateringar, specialerbjudanden eller nyhetsbrev från oss, registrerar ett konto på XPEL:s webbplats, besöker våra installatörer, begär information om var återförsäljaren är belägen, bokar in installation, service eller reparationstider, deltar i ett av våra evenemang, kontaktar vår kundtjänst, beställer per telefon eller gör ett köp.

XPEL samlar också automatiskt in, lagrar och använder information om dina besök på vår webbplats och om din dator, surfplatta, mobil eller annan enhet som du använder för att komma åt webbplatsen. Detta inkluderar:

 • information som samlas in automatiskt med hjälp av vanliga spårningstekniker, inklusive trafikdata, plats, loggar, hänvisnings-/avslutningssidor, datum och tid för dina besök på XPEL:s webbplats, felinformation, klickdata, annan kommunikationsdata och de resurser som du får tillgång till och använder på webbplatsen;
 • information om din typ av webbläsare, ditt operativsystem och din IP adress; och
 • realtidsinformation om din enhets plats.
  Vänligen observera att du kan blockera insamling och användning av information om din enhets plats genom att ändra enhetens sekretessinställningar. Om du blockerar användningen av platsinformation kan det dock leda till att vissa delar av webbplatsen är otillgängliga eller inte fungerar korrekt.

Denna typ av information som samlas in automatiskt gör det möjligt för XPEL att förbättra våra tjänster och öka webbplatsens funktionalitet.

De tekniker vi använder för automatisk datainsamling kan omfatta:

 • Cookies. En cookie är en liten fil som placeras på din dators hårddisk. För mer information, se XPEL:s Cookie Policy.
 • Webbfyrar. Vissa sidor på XPEL:s webbplats och våra e-postmeddelanden kan innehålla små elektroniska filer som kallas webbfyrar (även kallade clear gifs, pixeltaggar och single-pixel gifs) som gör det möjligt för XPEL att t.ex. räkna användare som har besökt dessa sidor eller öppnat ett e-postmeddelande och för annan relaterad webbplatsstatistik (t.ex. för att registrera populariteten av visst innehåll på webbplatsen och för att verifiera systemets och serverns integritet).

Data som samlas in från Tredje Part

XPEL samlar in de flesta uppgifter direkt från dig. Vi samlar dock också in följande information om dig via tredje part:

 • Tredje Part Cookies. En del innehåll eller applikationer, inklusive annonser, på XPEL:s webbplats stöds av tredje part, inklusive annonsörer, annonsnätverk och servrar, innehållsleverantörer, applikationsleverantörer och webbplatser för sociala medier. I enlighet med XPEL:s Cookie Policy, Dessa tredje parter kan använda cookies (ensamma eller tillsammans med webbfyrar eller annan spårningsteknik) för att samla in information om dig när du besöker webbplatsen. Informationen som de samlar in kan vara kopplad till dina personuppgifter eller de kan samla in information, inklusive personuppgifter, om dina onlineaktiviteter över tid och på olika webbplatser och andra onlinetjänster. De kan använda denna information för att ge dig intressebaserad (beteendebaserad) reklam och annat riktat innehåll. XPEL kontrollerar inte dessa tredje parters spårningstekniker eller hur de kan användas. Om du har några frågor om annonser eller annat riktat innehåll bör du kontakta den ansvariga leverantören direkt. .
 • Google Analytics. XPEL använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (“Google”) för att samla in viss information om din användning av vår webbplats. Google Analytics använder cookies för att hjälpa XPEL:s webbplats att analysera hur användarna använder webbplatsen. Du kan läsa mer om hur Google använder data genom att klicka på den här länken: “How Google uses data when you use our partners’ sites or apps”.

NÄR SAMLAR XPEL IN DIN PERSONLIGA DATA

XPEL samlar in din personliga data på följande sätt:

 • När du frivilligt lämnar det till oss på webbplatsen eller offline
 • När du registrerar dig för att få e-post, notiser eller annan kommunikation
 • När du kommunicerar med oss antingen på webbplatsen eller offline, och
 • från tredjepartskällor

DATALAGRING

XPEL sparar dina personuppgifter inte längre än vad som är rimligt nödvändigt för de ändamål för vilka de samlades in och behandlades och i enlighet med XPEL:s policy för datalagring, utom när det krävs enligt tillämplig lag eller för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter, lösa tvister och upprätthålla våra avtal.

SKYDD AV PERSONLIG DATA

I enlighet med GDPR och tillämpliga dataskyddslagar har XPEL implementerat lämpliga fysiska, elektroniska och administrativa skyddsåtgärder för att skydda din personliga information från förlust, missbruk, obehörig åtkomst, avslöjande, ändring, förstörelse eller modifiering. Dessa åtgärder ses regelbundet över, utvärderas och uppdateras för att proaktivt identifiera nya eller framväxande säkerhetshot. När databehandling utförs för XPEL:s räkning av en tredje part, vidtar XPEL åtgärder för att säkerställa att lämpliga säkerhetsåtgärder finns på plats för att förhindra obehörigt avslöjande av personuppgifter.

LAGLIG GRUND FÖR BEHANDLING AV DINA UPPGIFTER

XPEL kan behandla din personliga data om något av följande gäller:

 • Du har gett ditt samtycke för ett eller flera specifika ändamål.
 • Behandlingen av din personliga data är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig och/eller för eventuella förpliktelser före avtalstillfället.
 • Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att uppfylla en rättslig förpliktelse som XPEL omfattas av.
 • Behandlingen av personlig data är relaterad till en uppgift som utförs i allmänhetens intresse eller som ett led i utövandet av en officiell befogenhet som tillkommer XPEL.
 • Behandlingen av dina uppgifter är nödvändig för de berättigade intressen som XPEL har.

Om du har några frågor om den rättsliga grunden för behandling av din personliga data, vänligen kontakta XPEL genom att använda kontaktinformationen i avsnittet Kontaktuppgifter ovan. Vi klargör gärna vilken specifik rättslig grund som gäller för behandlingen av din personliga data.

HUR VI ANVÄNDER DIN PERSONLIGA DATA

XPEL använder dina personuppgifter för olika ändamål, bland annat:

 • tillhandahålla webbplatsens funktionalitet och uppfylla dina önskemål.. Mer specifikt använder XPEL dina uppgifter för att:
 • tillhandahålla en skräddarsydd webbplatsupplevelse, inklusive att ge dig tillgång till ditt registrerade konto och tillhandahålla kontorelaterad kundtjänst
 • svara på dina frågor, förslag, komplimanger och/eller klagomål som skickas via XPEL:s kontaktformulär online eller på annat sätt
 • besvara förfrågningar om information från återförsäljare och för att boka tid för installation, service eller reparation
 • uppfylla förfrågningar som lämnats in via XPEL:s webbportaler
 • genomföra transaktioner, verifiera din information och tillhandahålla transaktionsrelaterad kundservice
 • förse dig med administrativ information, inklusive uppdaterade regler, villkor och riktlinjer

Dessa databehandlingsaktiviteter är nödvändiga för att hantera XPEL:s avtalsförhållande med dig och/eller för att uppfylla en rättslig förpliktelse.

 • Att skicka dig vårt nyhetsbrev och/eller annat marknadsföringsmaterial. Mer specifikt använder XPEL dina personliga data för att skicka dig marknadsföringsrelaterade e-postmeddelanden med information om XPEL:s tjänster, nya produkter och andra nyheter om företaget.

Dessa databehandlingsaktiviteter utförs på grundval av ett legitimt intresse och, i tillämpliga fall, med ditt samtycke.

 • Utarbetande av rapporter och tillhandahållande av personliga tjänster. Mer specifikt använder XPEL dina uppgifter för att:
 • analysera eller förutsäga användarpreferenser för att utarbeta trendrapporter om hur XPEL:s digitala innehåll används och för att förbättra våra tjänster och öka webbplatsens funktionalitet
 • förstå dina intressen och preferenser, så att XPEL kan anpassa vår interaktion med dig och ge dig information och/eller erbjudanden som är skräddarsydda för dina intressen
 • förstå dina preferenser så att vi kan leverera innehåll via webbplatsen som är relevant och intressant för dig

Dessa databehandlingsaktiviteter utförs på grundval av legitima intressen och, i tillämpliga fall, med ditt samtycke.

 • Tillåta deltagande i lotterier, tävlingar eller andra kampanjer. Mer specifikt använder XPEL dina uppgifter för att erbjuda dig möjligheten att delta i utlottningar, tävlingar eller andra kampanjer. Vissa av dessa kampanjer har ytterligare regler som innehåller information om hur vi kommer att använda och avslöja dina personuppgifter. Läs dessa ytterligare regler innan du väljer att delta. .

Dessa databehandlingsaktiviteter är nödvändiga för att hantera XPEL:s avtalsförhållande med dig.

 • Förverkligande av XPEL:s affärsändamål. Mer specifikt använder XPEL dina uppgifter för:
  • dataanalys, till exempel för att förbättra effektiviteten på vår webbplats
  • revisioner, för att verifiera att våra interna processer fungerar som avsett och för att uppfylla juridiska, reglering eller avtalsmässiga krav
  • Bedrägeri- och säkerhetsövervakning, till exempel för att upptäcka och förhindra cyberattacker eller försök till identitetsstöld
  • utveckling av nya produkter och tjänster
  • förbättring, reparation, underhåll eller ändring av våra nuvarande produkter och tjänster samt kvalitets- och säkerhetssäkringsåtgärder
  • identifiering av användningstrender, till exempel förstå vilka delar av vår webbplats som är mest intressanta för användarna
  • effektiviteten hos våra reklamkampanjer, så att vi kan anpassa våra kampanjer till våra användares behov och intressen, och
  • drivft och utökning vår affärsverksamhet, till exempel genom att förstå vilka delar av våra produkter och tjänster som är mest intressanta för våra användare så att vi kan fokusera våra krafter på att tillgodose våra användares intressen.

Dessa databehandlingsaktiviteter är nödvändiga för att hantera XPEL:s avtalsförhållande med dig, för att uppfylla en rättslig förpliktelse och/eller baserat på vårt legitima intresse.

 • Aggregering och/eller anonymisering av uppgifter. XPEL kan mer specifikt använda aggregerade och/eller anonymiserade personuppgifter för sina affärsändamål. Under sådana omständigheter kommer alla personliga identifierare att tas bort från uppgifterna innan de används eller lämnas ut.

XPEL kommer endast att använda din personliga data för de ändamål för vilka de samlades in, såvida vi inte rimligen anser att vi behöver använda dem för ett annat ändamål och att det ändamålet är förenligt med det ursprungliga ändamålet, eller om det krävs enligt lag. Om vi behöver använda dina personuppgifter för ett annat ändamål, där vi har lagligt tillstånd, kommer vi att meddela dig omgående och förklara den rättsliga grunden som tillåter oss att göra detta.

MED VEM DELAR XPEL DIN PERSONLIGA DATA

XPEL delar, säljer eller avslöjar inte din personliga data med tredje part, förutom i enlighet med vad som anges i detta integritetsmeddelande.

XPEL delar dina personuppgifter med följande tredje parter:

 • Anknutna eller närstående enheter: XPEL delar dina personuppgifter med våra närstående eller relaterade enheter, inklusive helägda eller tredjeparts återförsäljare, om det är nödvändigt för att utföra de syften för vilka informationen tillhandahölls eller samlades in.
 • Tjänsteleverantörer: XPEL använder tredje part för att hjälpa till med driften av webbplatsen och tillhandahålla våra tjänster, inklusive hostingleverantörer, IT-leverantörer, programvaruleverantörer, leverantörer av marknadsföringsdatabaser, leverantörer av betalningshantering och professionella tjänsteleverantörer. (t.ex. revisorer, skatterådgivare, juridiska rådgivare och konsulter). För att erhålla dessa tjänster måste XPEL dela din personliga information med sådana tredje parter. Våra tjänsteleverantörer från tredje part omfattas av säkerhets- och sekretesskrav och får endast behandla dina personuppgifter för specificerade ändamål och enligt våra anvisningar. .

En uppdaterad lista över dessa tredje parter med vilka dina personuppgifter delas kan begäras från XPEL genom att använda kontaktinformationen i avsnittet Kontaktuppgifter ovan.

Dessutom kan XPEL lämna ut information om dig under följande omständigheter:

 • Om XPEL säljer eller köper någon verksamhet eller tillgångar kan vi komma att lämna ut dina personuppgifter till den potentiella säljaren eller köparen av sådan verksamhet eller sådana tillgångar, inklusive för att möjliggöra den due diligence som krävs för att besluta om att gå vidare med en transaktion,
 • Om XPEL:s samtliga eller i stort sett samtliga tillgångar förvärvas av en tredje part, kommer personlig information som XPEL innehar om sina kunder att vara en av de överförda tillgångarna,
 • Om XPEL har en skyldighet att avslöja eller dela dina personuppgifter för att uppfylla en rättslig eller regulatorisk skyldighet,
 • Om det är nödvändigt för att skydda en persons vitala intressen,
 • För att genomdriva eller tillämpa våra villkor eller för att fastställa, utöva eller försvara XPEL:s, våra anställdas, kunders eller andras rättigheter,
 • Till tredje parts sponsorer av utlottningar, tävlingar och liknande kampanjer, och
 • Med ditt samtycke

ÖVERFÖRING AV DATA UTOMLANDS

Om du befinner dig i Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (“EES”) gäller följande:

För att leverera tjänster och produkter till dig måste XPEL överföra dina personuppgifter utanför EES till våra relaterade eller närstående enheter och våra tredjepartsleverantörer som är belägna utanför EES. Detta inkluderar USA.

När personuppgifter överförs till och lagras i ett land som inte av Europeiska kommissionen har fastställts som ett land som erbjuder adekvata skyddsnivåer för personuppgifter, vidtar XPEL nödvändiga åtgärder för att tillhandahålla lämpliga skyddsåtgärder för att skydda dina personuppgifter. Om du vill ha mer information om den specifika mekanism som XPEL använder sig av när vi överför dina personuppgifter utanför EES, vänligen kontakta oss via kontaktinformationen i Kontaktuppgifter ovan.

DINA RÄTTIGHETER FÖR DATASKYDD

Om inte annat föreskrivs i tillämpliga dataskyddslagar har du följande rättigheter i fråga om dina personuppgifter:

 • Rätt att återkalla samtycke när som helst. Du har rätt att återkalla ditt samtycke om du tidigare har gett ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter.
 • Rätt att invända. Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter om behandlingen sker på en annan rättslig grund än samtycke.
 • Rätt till tillgång. Du har rätt att få veta om dina personuppgifter behandlas av XPEL, få information om vissa aspekter av behandlingen och få en kopia av de personuppgifter som behandlas.
 • Rätt till rättelse. Du har rätt att kontrollera att dina personuppgifter är korrekta och begära att de uppdateras eller rättas.
 • Rätt till begränsning av behandlingen. Du har rätt att under vissa omständigheter begränsa behandlingen av dina personuppgifter. I det fallet kommer XPEL inte att behandla dina personuppgifter i något annat syfte än att lagra dem.
 • Rätt att bli bortglömd. Du har rätt att under vissa omständigheter begära att XPEL raderar dina personuppgifter.
 • Rätt till dataportabilitet.Du har rätt att få de personuppgifter som du lämnat till XPEL i ett strukturerat och allmänt använt format så att de kan överföras till en annan personuppgiftsansvarig. Denna rätt gäller endast om dina personuppgifter behandlas av XPEL med ditt samtycke eller för att fullgöra ett avtal och när behandlingen sker på automatiserad väg.

Observera att ovanstående rättigheter inte är absoluta, och XPEL kan ha rätt att vägra eller begränsa förfrågningar, om undantag enligt tillämplig lag gäller.

UTNYTTJA DINA RÄTTIGHETER

Du kan utöva alla dina rättigheter som beskrivs i detta integritetsmeddelande och enligt tillämpliga dataskyddslagar genom att kontakta XPEL enligt avsnittet Kontaktuppgifter ovan.

Med undantag för vad som beskrivs i detta integritetsmeddelande eller vad som föreskrivs i dataskyddslagar, finns det ingen avgift för utövandet av dina lagliga rättigheter. Om dina förfrågningar är uppenbart ogrundade eller överdrivna, särskilt på grund av att de är upprepade, kan XPEL dock antingen: (a) ta ut en rimlig avgift med hänsyn till de administrativa kostnaderna för att tillhandahålla informationen eller vidta den begärda åtgärden, eller (b) vägra att agera på förfrågan.

Om XPEL har rimliga tvivel om identiteten på den person som gör begäran kan vi begära ytterligare information som behövs för att bekräfta din identitet.

BARN

Den här webbplatsen är inte avsedd för barn och XPEL kommer inte medvetet att acceptera eller begära personlig information från personer under 16 år. Om vi får reda på att vi har samlat in personlig information från ett barn under 16 år kommer vi, i enlighet med gällande lag, antingen (i) att radera denna information från våra databaser i enlighet med våra raderingsrutiner eller (ii) att inhämta ett verifierbart föräldramedgivande i enlighet med Children’s Online Privacy Protection Act (lagen om skydd av barns integritet på nätet).

LÄNKAR

Denna webbplats kan från tid till annan innehålla länkar till och från våra annonsörers och dotterbolags webbplatser, inklusive sociala medier. Om du följer en länk till någon av dessa webbplatser, observera att dessa webbplatser har sina egna dataskyddspolicyer, och XPEL tar inte på sig något ansvar för dessa policyer. Vänligen kontrollera dessa policyer innan du lämnar personlig information till dessa webbplatser.

LÄMNA IN ETT KLAGOMÅL

XPEL behandlar endast dina personuppgifter på det sätt som beskrivs i detta integritetsmeddelande och i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar. Om du emellertid vill framföra ett klagomål om behandlingen av dina personuppgifter eller om du är missnöjd med hur vi har hanterat din information, vänligen kontakta oss enligt vad som anges i avsnittet Kontaktuppgifter nedan.

Du har också rätt att klaga till din lokala dataskyddsmyndighet. En fullständig förteckning över nationella datamyndigheter finns här: https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en.

ÄNDRINGAR I DETTA INTEGRITETSMEDDELANDE

XPEL kan ändra detta integritetsmeddelande från tid till annan. Eventuella ändringar kommer att publiceras på denna sida med ett datum för den senaste uppdateringen. Om vi gör några väsentliga ändringar i detta integritetsmeddelande kommer vi att meddela dig via e-post eller genom ett tydligt meddelande på webbplatsen innan ändringen träder i kraft. Om nya villkor för meddelandet i väsentlig grad påverkar endast registrerade användare av webbplatsen kommer dessa användare att underrättas separat.

Ikraftträdande Datum: 06/08/2020

Senast Uppdaterad: 19/08/2020

Meddelande om att lämna webbplatsen

Du är på väg att lämna webbplatsen! Klicka på “Fortsätt” nedan om du vill gå till XPEL.com, en engelskspråkig webbplats. Om du inte vill lämna webbplatsen stänger du det här meddelandet.

Tack!

Din förfrågan har skickats och mottagits. Vänligen ge oss 24 timmar för att svara. Om du behöver ringa oss, kan du nå oss på +310134675547.