Cookie Policy

Cookies och andra identifierare består av delar av kod som installeras i webbläsaren och som hjälper ägaren att tillhandahålla tjänsten i enlighet med de beskrivna syftena. Vissa av de syften för vilka Cookies installeras kan också kräva Användarens samtycke.

Om installationen av cookies baseras på samtycke kan detta samtycke återkallas när som helst enligt instruktionerna i detta dokument.

TEKNISKA COOKIES OCH COOKIES SOM TJÄNAR TILL AGREGERADE STATISTISTISKA SYFTEN

AKTIVITETER SOM HANDLAR OM SPARANDE AV PREFERENSER, OPTIMIZERING OCH STATISTIK
https://xpeleu.se använder cookies för att spara webbläsarinställningar och optimera användarens upplevelse. Bland dessa cookies finns till exempel de som används för att ställa in språk- och valutapreferenser eller för hantering av statistik från första part som används direkt av webbplatsens ägare.

Andra typer av cookies eller tredje parter som installerar cookies

Vissa av de tjänster som anges nedan samlar in statistik i anonymiserad och aggregerad form och kräver kanske inte användarens samtycke eller hanteras direkt av ägaren – beroende på hur de beskrivs – utan hjälp av tredje part.

Om tjänster som drivs av tredje part finns med bland verktygen nedan kan dessa användas för att spåra användarnas surfvanor – utöver den information som anges här och utan ägarens vetskap.

För detaljerad information hänvisas till sekretesspolicyn för de angivna tjänsterna.

REKLAM-COOKIES
Hur man anpassar inställningar för spårning av reklam

Välj ut reklamtjänster som följer IAB Transparency and Consent Framework och låt användaren ställa in inställningar för spårning av reklam.

Dessa inställningar kan nås och anpassas genom att klicka på länken för cookiepolicy i banderollen för meddelande om cookies och sedan klicka på länken som leder till inställningarna för spårning av reklam, eller genom att klicka på den relevanta länken på https://xpeleu.se, om den finns tillgänglig.

Ägaren förklarar att IAB IAB Transparency and Consent Framework används i full överensstämmelse med de regler som fastställs i IAB:s Ramverkspolicy.

ANDRA COOKIES
Analytics

Tjänsterna i detta avsnitt gör det möjligt för ägaren att övervaka och analysera webbtrafiken och kan användas för att hålla reda på användarnas beteende.

Google Analytics (Google LLC)

Google Analytics är en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google LLC (“Google”). Google använder de insamlade uppgifterna för att spåra och undersöka användningen av https://xpeleu.se, för att utarbeta rapporter om dess aktiviteter och dela dem med andra Google-tjänster.

Google kan använda de insamlade uppgifterna för att kontextualisera och anpassa annonserna i sitt eget annonsnätverk.

Personlig data som samlas in: Cookies och Användningsuppgifter.

Plats för bearbetning: USA – IntegritetspolicyOpt Out. Deltagare i Integritetsskyddet.

Visning av innehåll från externa plattformar

Med den här typen av tjänster kan du visa innehåll som finns på externa plattformar direkt från sidorna på https://xpeleu.se och interagera med dem.

Denna typ av tjänst kan fortfarande samla in uppgifter om webbtrafik för de sidor där tjänsten är installerad, även om användarna inte använder den.

Instagram widget (Instagram, Inc.)

Instagram är en bildvisualiseringstjänst som tillhandahålls av Instagram, Inc. och som gör det möjligt för https://xpeleu.se att integrera innehåll av detta slag på sina sidor.

Personlig data som samlas in: Cookies och användningsuppgifter.

Plats för bearbetning: USA – Integritetspolicy.

HUR MAN GER ELLER ÅTERKALLAR SAMTYCKE TILL INSTALLERING AV COOKIES
Utöver vad som anges i det här dokumentet kan användaren hantera inställningar för cookies direkt i sin egen webbläsare och förhindra, till exempel tredje part från att installera cookies.

Genom webbläsarinställningar är det också möjligt att radera cookies som installerats tidigare, inklusive cookies som kan ha sparat det ursprungliga samtycket till installation av cookies på denna webbplats.

Användare kan till exempel hitta information om hur man hanterar cookies i de vanligaste webbläsarna på följande adresser: Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari och Microsoft Internet Explorer.

När det gäller cookies som installerats av tredje part kan användarna hantera sina preferenser och återkalla sitt samtycke genom att klicka på den relaterade välj bort länken (om sådan finns), genom att använda de medel som anges i tredje partens integritetspolicy eller genom att kontakta tredje parten.

Oaktat ovanstående informeras användarna härmed om att de kan följa de instruktioner som tillhandahålls av DinaOnlineVal (EU), Network Advertising Initiative (US), och Digital Advertising Alliance (US), DAAC (Canada), DDAI (Japan) eller andra liknande tjänster. Sådana initiativ gör det möjligt för användarna att välja sina spårningsinställningar för de flesta av annonsverktygen. Ägaren rekommenderar därför att användarna använder sig av dessa resurser utöver den information som ges i detta dokument.

Ägare och Personuppgiftsansvarig

XPEL, Inc
711 Broadway St., Ste. 320
San Antonio, TX 78215
United States

Ägarens e-post för kontakt: privacy@xpel.com

Eftersom installationen av cookies och andra spårningssystem från tredje part genom de tjänster som används inom https://xpeleu.se inte kan kontrolleras tekniskt av ägaren, ska alla specifika hänvisningar till cookies och spårningssystem som installerats av tredje part betraktas som vägledande. För att få fullständig information ombeds användaren att ta del av integritetsspolicyn för respektive tjänster från tredje part som anges i detta dokument.

Med tanke på den objektiva komplexiteten kring identifiering av teknik baserad på cookies uppmanas användarna att kontakta ägaren om de vill få ytterligare information om https://xpeleu.ses användning av cookies.

DEFINITIONER OCH RÄTTSLIGA HÄNVISNINGAR
Personlig data ( eller Data)

All information som direkt, indirekt eller i samband med annan information – inklusive ett personnummer – gör det möjligt att identifiera eller gör en fysisk person identifierbar.

Användningsdata

Information som samlas in automatiskt via https://xpeleu.se (eller tredjepartstjänster som används på https://xpeleu.se), vilket kan inkludera: IP-adresser eller domännamn för de datorer som används av de användare som använder https://xpeleu.se, URI-adresser (Uniform Resource Identifier), tiden för begäran, den metod som används för att skicka begäran till servern, storleken på den fil som mottagits som svar, den numeriska kod som anger statusen för serverns svar (lyckat resultat, fel etc.), ursprungsland, egenskaperna hos den webbläsare och det operativsystem som används av användaren, olika tidsangivelser per besök (t.ex. den tid som spenderas på varje sida i applikationen) och uppgifter om den väg som följs i applikationen med särskild hänvisning till sekvensen av de besökta sidorna samt andra parametrar om enhetens operativsystem och/eller användarens IT-miljö.

Användare

Den person som använder https://xpeleu.se och som, om inget annat anges, sammanfaller med den registrerade.

Data Objekt

Den fysiska person som personuppgifterna avser.

Databehandlare (eller Datakontrollant)

Den fysiska eller juridiska person, myndighet, byrå eller annat organ som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning, enligt beskrivningen i denna integritetspolicy.

Personuppgiftsansvarig (eller Ägare)

Den fysiska eller juridiska person, myndighet, byrå eller annat organ som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter, inklusive säkerhetsåtgärderna för drift och användning av https://xpeleu.se. Den personuppgiftsansvarige är, om inget annat anges, ägaren av https://xpeleu.se.

https://xpeleu.se (eller denna Applikation)

Hur användarens personuppgifter samlas in och behandlas.

Tjänst

Den tjänst som tillhandahålls av https://xpeleu.se enligt beskrivningen i de relativa villkoren (om sådana finns) och på denna webbplats/applikation.

Europeiska unionen (eller EU)

Om inget annat anges omfattar alla hänvisningar till Europeiska unionen i detta dokument alla nuvarande medlemsstater i Europeiska unionen och europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Cookies

Små datamängder som lagras i användarens enhet.

RÄTTSLIG INFORMATION
Denna integritetspolicy har utarbetats på grundval av bestämmelserna i flera olika lagar, inklusive Art. 13/14 i Förordning (EU) 2016/679 (Allmän Dataskyddsförordning).

Denna integritetspolicy gäller endast https://xpeleu.se, om inget annat anges i detta dokument.

Meddelande om att lämna webbplatsen

Du är på väg att lämna webbplatsen! Klicka på “Fortsätt” nedan om du vill gå till XPEL.com, en engelskspråkig webbplats. Om du inte vill lämna webbplatsen stänger du det här meddelandet.

Tack!

Din förfrågan har skickats och mottagits. Vänligen ge oss 24 timmar för att svara. Om du behöver ringa oss, kan du nå oss på +310134675547.